1. Welkom by OnsGeeOm en dankie vir die gebruik van hierdie webwerf.

 

Die skarebefondsingplatform word bedryf deur die Tydskrifte Maatskappy van die NG Kerk, wat Kerkbode en LiG uitgee. Ons NPC-registrasienommer is 1975/004743/08. Die administrasie en bestuur van OnsGeeOm word deur Tydskrifte Maatskappy in samewerking met Bybel-Media se werknemers en beamptes hanteer.

 

1.1 Deur hierdie webwerf en dienste te gebruik stem u in tot hierdie kontraktuele reëls en bepalings. Kyk asseblief na ons privaatheids- en cookie-beleid, waartoe u ook instem deur die dienste te gebruik.

1.2 Hierdie bepalings kan van tyd tot tyd verander. Ons sal ons bes doen om gebruikers persoonlik in kennis te stel van enige veranderinge, maar ons sal ons gebruikersgemeenskap ook inlig oor enige veranderinge deur ’n kennisgewing op die webwerf te plaas.

1.3 OnsGeeOm is slegs vir persoonlike, nie-kommersiële gebruik. OnsGeeOm is geskep vir aanlyn fondsinsamelaars (hierna “veldtogte” genoem) wat geldelike skenkings insamel. Aansoeke vir donasies in natura of die aanbied van belonings vir donasies word nie op hierdie webwerf toegelaat nie.

 

2. Registrasie van ’n veldtog vir ’n gemeente, liefdadigheidsorganisasie of ’n individuele behoefte.

 

2.1 As u ’n veldtog wil skep om geld in te samel, kan u dit hier doen.

2.2 As u graag wil registreer, moet die inligting wat u aan ons verstrek volledig en op datum wees. Ons behou die reg voor om u veldtog of liefdadigheidsregistrasie te kanselleer as u nie aan hierdie bepalings voldoen nie.

2.3 As u kies om vir een van bogenoemde te registreer, u verantwoordelik is vir al die aktiwiteite op u rekening en om u wagwoord vertroulik te hou. As u daarvan bewus word dat u rekening sonder u toestemming gebruik word, moet u dit hier by ons aanmeld.

2.6 Om ’n liefdadigheidsorganisasie te registreer, moet u minstens 18 jaar oud wees. ’n Veldtog vir ’n liefdadigheidsorganisasie of vir ’n individu kan deur ’n minderjarige geskep word, maar geld sal slegs oorgeplaas word na ’n bankrekening van ’n individu wat ouer as 18 is.

 

3. Waarborge

 

OnsGeeOm waarborg nie dat ’n veldtog of ’n liefdadigheidsorganisasie ’n sekere hoeveelheid donasies of enige donasies sal ontvang nie.

3.1 Ons onderskryf nie ’n veldtog, veldtogorganiseerder of liefdadigheidsorganisasie of begin self veldtogte nie. Ons ontken uitdruklik enige aanspreeklikheid of verantwoordelikheid vir die sukses van enige veldtog, of die uitkoms van enige fondsinsamelingsdoel.

 

4. Vrywillige bydraes

 

As u kies om ’n bydrae tot ’n veldtog of saak te lewer, maak u as skenker self die finale bepaling van die waarde en toepaslikheid van ’n bydrae tot enige veldtog of liefdadigheidsorganisasie.

 

5. Reëls vir deelname aan die OnsGeeOm-platform:

 

U stem in dat u nie sal deelneem aan enige plasings wat:

 

5.1 inhoud bevat wat skadelik is vir ander of wat iemand se reputasie skade kan berokken nie (dit sluit in diskriminerende opmerkings, onvanpaste of onwettige opmerkings, opmerkings wat as haatspraak geld of inhoud wat bedoel is om mense te misbruik, te teister of liggaamlik te dreig);

5.2 enige wette op intellektuele eiendom oortree nie, insluitend inhoud wat beskerm word deur outeursreg of patentreg;

5.3 misleidend, onwaar of opsetlik onakkuraat is nie;

5.4 inligting bevat wat bedrieglik van aard is nie;

5.5 bankbesonderhede openbaar van die begunstigde of die skepper van die veldtog op ’n veldtogbladsy, ’n liefdadigheidsprofielbladsy of op enige plek op die OnsGeeOm-webwerf nie;

5.6 onwettig is, wat in stryd is met die nasionale of internasionale wetgewing of wat inhoud bevat wat ’n wetlike verpligting oortree ten opsigte van wat u aan ander mense verskuldig is nie;

5.7 ontwerp is as strooipos of enige ander ongevraagde massapos-aktiwiteit wat versprei word sonder die toestemming van die ontvangers nie;

5.8 op enige manier die veiligheid van die OnsGeeOm-netwerk of een van die gebruikers se rekenaars bedreig nie, insluitend die verspreiding van virusse, Trojaanse perde of enige ander skadelike sagteware;

5.9 ’n aanbod bevat van enige kompetisies, geldelike of ander voordele vir skenkings nie;

5.10 annuïteite, beleggings, aandele, buitelandse bankwese (insluitend valutawisselings, tjekkontant, en so meer), piramideskemas (beleggingsgeleenthede of ander dienste wat hoë voordele beloof), bemarkingsprogramme vir netwerke, skuldinvordering, crypto-geldeenhede of kredietherstel- of skuldreëlingsdienste adverteer nie.

 

U stem verder in dat u nie:

 

5.11 ander mense se privaat inligting sal versprei nie, soos bydraes of hulle name en e-posadresse. Hou hierdie inligting asseblief privaat en gebruik dit slegs vir deelname aan die OnsGeeOm-projekte. Moenie enige gebruikersinligting deel of versprei sonder hulle toestemming nie.

5.12 sal inmeng met die werking van OnsGeeOm nie. U mag nie deelneem aan enige aktiwiteit wat die werking van die webwerf of die dienste belemmer nie.

5.13 sekuriteit sal omseil nie. U mag nie die veiligheidsmaatreëls wat OnsGeeOm in werking gestel het, omseil om toegang tot sekere gedeeltes van die werf te beperk of om die veiligheidsmaatreëls wat deur OnsGeeOm in werking gestel is, te omseil nie.

5.14 sal probeer om persoonlike inligting van OnsGeeOm of sy gebruikers te bekom nie. U mag nie probeer om ongemagtigde toegang te kry tot enige data, wagwoorde of ander beperkte inligting wat aan OnsGeeOm, sy filiale of enige gebruiker van sy webwerf behoort nie.

5.16 die infrastruktuur van OnsGeeOm sal belemmer nie. U mag nie deelneem aan enige aktiwiteit wat ’n buitensporige groot las op die infrastruktuur van OnsGeeOm of sy filiale plaas nie.

 

6. Kontrak tussen liefdadigheidsorganisasie, OnsGeeOm en bydraer.

 

Hier volg die bepalings wat die ooreenkoms bepaal:

 

6.1 OnsGeeOm bied ’n finansieringsplatform vir liefdadigheid en liefdadigheidsprojekte. As iemand ’n liefdadigheidsprojek op OnsGeeOm publiseer, nooi hulle ander mense om ’n wettige kontrak met hulle te sluit. Enigiemand wat bydra tot ’n liefdadigheidsorganisasie (’n skenker) aanvaar die aanbod van die liefdadigheidsorganisasie en hulle bydrae vorm die kontrak.

6.2 OnsGeeOm maak nie deel uit van hierdie kontrak nie; die kontrak is ’n direkte wettige ooreenkoms tussen liefdadigheidsorganisasies en hulle skenkers.

6.3 As ’n projek suksesvol gefinansier word, moet die liefdadigheidsorganisasie die fondse gebruik vir die geadverteerde doel. Sodra ’n liefdadigheidsorganisasie dit gedoen het, het hy sy verpligting teenoor sy skenkers nagekom.

6.4 Liefdadigheidsorganisasies en hulle skenkers moet ’n hoë standaard van eerlikheid, deursigtigheid en verbintenis openbaar om die geadverteerde doelstellings van daardie liefdadigheidsorganisasie te bereik.

6.5 Skenkers moet verstaan dat daar vertragings kan wees in die vermoë van ’n liefdadigheidsorganisasie om te bereik wat hulle beoog het om te doen.

6.6 ’n Donasie is ’n onherroeplike en onvoorwaardelike handeling. Sodra ’n skenking met behulp van OnsGeeOm se dienste gemaak is, is die skenker nie op ’n terugbetaling geregtig nie, tensy die betrokke liefdadigheid instem tot die terugbetaling en spesiale reëlings direk met die liefdadigheidsorganisasie getref word. Sodra ’n liefdadigheidsorganisasie die skenker terugbetaal het, is daar geen verdere verpligting teenoor die skenker nie en bestaan daar geen verdere ooreenkoms tussen die twee partye nie.

6.7 OnsGeeOm is nie verantwoordelik vir die vervulling van die beloftes wat deur liefdadigheidsorganisasies gemaak word nie.

6.8 As liefdadigheidsorganisasies nie die voorwaardes van hulle ooreenkoms kan nakom nie, kan hulle onderhewig wees aan regstappe deur skenkers.

6.9 As geld vir ’n liefdadigheidsorganisasie geskenk word, sal die liefdadigheidsorganisasie sekere inligting ontvang, soos skenkername en e-posadresse. Dit is die verantwoordelikheid van die liefdadigheidsorganisasie om hierdie inligting privaat te hou en dit uitsluitlik te gebruik vir deelname aan die OnsGeeOm-projekte. Moenie enige gebruikersinligting deel of versprei sonder hulle toestemming nie.

6.10 Die verantwoordelikheid vir die gebruik van skenkingsgeld soos geadverteer, berus geheel en al op die liefdadigheidsorganisasie of veldtog.

6.11 OnsGeeOm hef fooie (5%) voordat ons geld in ’n liefdadigheidsrekening oorplaas. Ons (en ons betalingsvennote) trek fooie en bankkoste af voordat die opbrengste van ’n veldtog oorgedra word.

6.12 Ons verifieer nie die identiteit van die liefdadigheidsorganisasies op die webwerf nie, ook nie of liefdadigheidsorganisasies die geld wat vir ’n wettige doel ontvang is reg gebruik nie. Dit is die verantwoordelikheid van die skenkers.

6.13 Ons bevestig nie onafhanklik of die liefdadigheidsorganisasies wat op die webwerf verskyn Artikel 18A-status het ingevolge die Inkomstebelastingwet van 1962 nie. Skenkers is daarvoor verantwoordelik om dit by ’n liefdadigheidsorganisasie te kontroleer voordat hulle skenkings maak. As sodanig waarborg OnsGeeOm nie dat skenkings aan liefdadigheidsorganisasies belastingaftrekbaar sal wees nie.

6.14 As u ’n liefdadigheidsorganisasie is, moet u nie aanvaar dat u onmiddellik u geld sal ontvang nie en daarom nie enige stappe doen om geld te skenk voordat die geld in u rekening oorgeplaas is nie.

6.15 Ons raak nie betrokke by geskille tussen gebruikers, of tussen gebruikers en enige derde party ten opsigte van die gebruik van OnsGeeOm se dienste nie. OnsGeeOm sal egter liefdadigheidsprofiele of veldtogte ondersoek indien ons klagtes oor die liefdadigheidsorganisasie of veldtog ontvang.

6.16 OnsGeeOm onderskryf geen inhoud wat gebruikers op die webwerf plaas nie.

6.17 Die webwerf kan skakels na ander webwerwe bevat (wat ons nie noodwendig onderskryf nie). As u hierdie webwerwe besoek, doen u dit op eie risiko.

 

7. OnsGeeOm se fooie

 

7.1 Die skep van ’n rekening op OnsGeeOm is gratis.

7.2 OnsGeeOm hef fooie (5%) voordat ons geld in ’n liefdadigheidsrekening oorplaas. Ons trek fooie en bankkoste af voordat die opbrengste van ’n veldtog oorgedra word.

7.3 Ons betalingsvennote (soos PayPal/PayFast) verhaal ook fooie (u is verantwoordelik vir die betaling van enige addisionele fooie of belastings wat verband hou met die gebruik van hulle  dienste). Elke betalingsverskaffer is sy eie onderneming, en OnsGeeOm is nie verantwoordelik vir sy prestasie nie. As u skenk, stem u in tot die diensvoorwaardes van ons betalingsvennote.
• As ons fooie verander, sal ons u op ons webwerf daarvan in kennis stel.

 

8. Intellektuele eiendom

 

8.1 As ’n liefdadigheidsorganisasie besit u u idees en die inhoud wat u op u fondsinsamelingsblad plaas. Dit beteken dat u alleen verantwoordelik is vir die inhoud wat op u bladsy verskyn. OnsGeeOm is nie aanspreeklik vir enige foute of versuim wat op u bladsy verskyn nie. U is ook verantwoordelik om toe te sien dat die inhoud wat u plaas nie die regte van derde partye of enige outeursreg skend nie.

8.2 OnsGeeOm word nie die eienaar van die inhoud wat u op u bladsy plaas nie. OnsGeeOm benodig egter ’n mate van beheer oor u inhoud om die dienste uit te voer. Sodra u inligting op u bladsy geplaas het, gee u aan OnsGeeOm ’n wêreldwye, onherroeplike, nie-eksklusiewe, deurlopende en regsvrye reg om die inhoud wat u geplaas het te gebruik, weer te gee, te vertoon en te versprei. OnsGeeOm is ook daarop geregtig om die inhoud wat u op u bladsy plaas, te verander, te verwyder, te vertaal of te herformuleer.

8.3 Die dienste van OnsGeeOm word wetlik beskerm deur outeursreg, intellektuele eiendomsreg en ander regte en wette. U is te alle tye verplig om die beskerming van OnsGeeOm te respekteer. Inhoud wat op die OnsGeeOm-webwerf verskyn, hetsy dit eie inhoud is of inhoud wat deur die gebruikers gegenereer word, mag slegs deur u gebruik en gereproduseer word vir persoonlike gebruik. U mag geen inhoud wat op die OnsGeeOm-webwerf verskyn vir kommersiële gewin gebruik sonder om vooraf toestemming van die betrokke kopiereghouer te verkry nie.

8.4 “OnsGeeOm.co.za”, “OnsGeeOm” en die OnsGeeOm-logo word beskerm onder handelsmerkregistrasie en enige ongemagtigde gebruik van hierdie domeine en logo is verbode. Kopiereg bestaan op al die materiaal op hierdie webwerf en alle kopiereg, buiten op die inhoud wat u op u bladsy plaas, sal by die Tydskrifte Maatskappy van die NG Kerk berus.

8.6 Die beleid oor intellektuele eiendom van OnsGeeOm word onderskryf deur die Wet op Handelsmerke 194 van 1993 en die Wet op Outeursreg 98 van 1978. Ons behou die reg voor om alle inhoud wat die bepalings van hierdie twee wette oortree, te skrap.

 

9. Ons regte voorbehou

 

OnsGeeOm behou die reg voor om:

 

9.1 veranderinge aan die webwerf en dienste aan te bring sonder enige kennisgewing of aanspreeklikheid.

9.2 te besluit wie in aanmerking kom om OnsGeeOm te gebruik. Ons kan rekeninge kanselleer, weier om ons dienste aan te bied en te alle tye ons kwalifikasiekriteria verander. As iets wat verband hou met ons webwerf verbied word deur die wet waar u woon, herroep ons u reg om OnsGeeOm in daardie jurisdiksie te gebruik.

9.3 wanneer enige stelsel- of programinstandhouding van enige aard nodig is, dienste op te skort totdat dit voltooi is.

9.4 enige belofte vir enige projek te eniger tyd en om enige rede te kanselleer.

9.5 enige projek om enige rede te verwerp, te kanselleer, te onderbreek, te verwyder of op te skort.

9.6 fondse wat ná ’n tydperk van 12 maande nie opgeëis is nie, te herverdeel om gebruik te word om die liefdadigheidsdoelwitte van OnsGeeOm te bevorder.

9.7 OnsGeeOm is nie aanspreeklik vir enige skade as gevolg van enige van bogenoemde aksies nie. Dit is ons beleid om nie kommentaar te lewer op die redes vir so ’n aksie nie. As u ’n liefdadigheidsorganisasie is en ons reeds fondse in u rekening oorgeplaas het en ’n donasie moet terugbetaal word deur een van ons betalingsvennote (soos in die geval van ’n terugbetaling), is OnsGeeOm daarop geregtig om alle direkte kostes te verhaal vir sodanige terugbetaling.

 

10. Vrywaring en aanspreeklikheidsbeperking

 

U gebruik die dienste van OnsGeeOm op eie risiko. Dié dienste word aan u voorsien sonder enige waarborg, hetsy uitdruklik of geïmpliseer.

 

10.1 As u iets doen wat daartoe lei dat ons gedagvaar word, of as u die beloftes verbreek wat u in hierdie bepalings maak, vrywaar u ons hiermee en stem u in om ons te verdedig en onskadelik te hou van alle verpligtinge, eise en uitgawes (insluitend billike prokureursfooie en ander regskoste) wat voortspruit uit of verband hou met u gebruik of verkeerde gebruik van die dienste.

10.2 In geen geval sal OnsGeeOm (of ons direkteure, werknemers, vennote, verskaffers of inhoudverskaffers) aanspreeklik gehou word vir skadevergoeding van enige aard nie, insluitend maar nie beperk tot skadevergoeding nie

(i) wat voortspruit uit u toegang tot, gebruik van of onvermoë om toegang te verkry tot die dienste;

(ii) vir verlore winste, verlies van data of koste van verkryging of vervanging van goedere of dienste; of

(iii) vir enige gedrag of inhoud van ’n derde party op of in verband met die webwerf (insluitend kuberkrakers, werknemers of agente van OnsGeeOm wat buite die bestek van hulle gesag optree). Ons aanspreeklikheid vir direkte skadevergoeding mag in geen geval meer wees as een duisend rand (R1 000) (in totaal) nie.

10.3 Deur die gebruik van die dienste stel u OnsGeeOm vry van enige eise of skadevergoeding van enige aard – bekend of onbekend, vermoed of onthul – wat voortspruit uit of op enige manier verband hou met sulke geskille en die dienste.

 

11. Geskilbeslegting

 

Indien u enige klagtes het, of glo dat u skade berokken is, kontak ons eers (gebruik die kontakbesonderhede hier) voordat u regstappe doen.

In die ongelukkige situasie waar regstappe geneem word, sal hierdie bepalings en alle ander reëls, beleide of riglyne vertolk word in ooreenstemming met die wette van Suid-Afrika. U stem in en verbind u aan die jurisdiksie van die Hooggeregshof van Suid-Afrika, Afdeling Wes-Kaap, Kaapstad, in enige dispuut wat voortspruit uit of verband hou met hierdie bepalings.

 

12. Volledige ooreenkoms

 

Hierdie bepalings vorm die volledige ooreenkoms tussen u en OnsGeeOm met betrekking tot die dienste. Nóg u nóg OnsGeeOm sal enige eis of reg tot aksie hê wat voortspruit uit enige onderneming, voorstelling of waarborg wat nie by hierdie bepalings ingesluit is nie.

 

12.1 Geen ooreenkoms om hierdie voorwaardes te verander, daartoe by te voeg of dit te kanselleer sal van krag wees tensy dit skriftelik (e-posse uitgesluit) opgeteken is en deur u of namens u sowel as OnsGeeOm onderteken is nie.

12.2 Enige van hierdie bepalings wat ongeldig, onwettig of onafdwingbaar word kragtens enige wetgewing van enige jurisdiksie (mits die bepaling nie noodsaaklik is vir die behoorlike begrip van hierdie bepalings nie), sal nie die geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van die oorblywende bepalings beïnvloed nie.