2 Miljoen Bybels-projek

R1,300.00

0%

Sover ingesamel van R2,000,000.00 Mikpunt

3 Befondser

Kategorie:

Beskrywing

Die Bybelgenootskap vier vanjaar (2020) sy 200-jaar herdenking. Dit is twee eeue van Bybelwerk in Suid-Afrika en selfs buite sy landsgrense.

As deel van ons feesvieringe het ons die 2 Miljoen Bybels-projek van stapel gestuur. Die doel van hierdie projek is om, bykomend tot ons algehele jaarlikse Bybelverspreiding, twee miljoen Bybels en twee miljoen stelle Bybelgebaseerde geletterdheidsboekies beskikbaar te maak. Met die projek poog die Bybelgenootskap om beide Bybelarmoede en die geletterdheidsbehoefte in ons land aan te spreek.

Onlangse navorsing toon dat daar nog sowat 23 miljoen Bybels in Suid-Afrika benodig word. Baie huishoudings het dalk net een Bybel en benodig meer sodat elke gesinslid ’n eie Bybel kan hê. Daar is selfs baie Christenhuishoudings waar daar nie eers ’n enkele Bybel beskikbaar is nie.

Volgens Statistieke Suid-Afrika leef 30,4 miljoen Suid-Afrikaners in armoede. Een uit elke drie Suid-Afrikaners leef op ’n inkomste van minder as R797 per maand. Vir een uit elke sewe Suid-Afrikaners beteken armoede ’n gebrek aan voedsel en moet hulle op ’n skamele R441 of minder per maand oorleef. Dit is waarom die Bybelgenootskap die Bybel so bekostigbaar as moontlik probeer maak, sodat almal ’n Bybel kan koop en besit.

Basiese onderrig in Suid-Afrika skiet ook ver tekort. ’n Onlangse studie het bewys dat Suid-Afrika ’n massiewe ongeletterheidsprobleem in die gesig staar. Die studie het bevind dat vier uit elke vyf graad 4-leerders se leesvermoë laer as die internasionale aanvaarbare standaard is.

Die skenking van R100 beteken dat die Bybelgenootskap een Bybel en een stel geletterdheidsboekies aan mense en kinders in nood beskikbaar kan maak.

Deur die projek met hierdie klein bedrag te ondersteun, kan jy help om die bybelse boodskap van hoop en troos aan die mense van ons land uit te dra.

Jy sal ook help dat kinders, waarvan baie uit minderbevoorregte huise kom, die nodige lees- en skryfvaardighede sal bemeester, en ook op ’n vroeë ouderdom van Jesus en die Bybel hoor.

Baie kinders wat die geletterdheidsboekies ontvang, kom uit gesinne waar die ouers ook nie kan lees nie. Die kinders sal die boekies huis toe neem en moontlik die ouers leer lees.