Studentedroogtehulp fonds (SDHF)

R2,700,000.00

68%

Sover ingesamel van R4,000,000.00 Mikpunt

1 Befondser

Beskrywing

Die fonds word deur `n komitee bestaande uit lidmate van die twee buurgemeentes, Neilersdrift en Keimoes, bedryf. Ons het aanvanklik beplan om skoliere en studente van Williston te help met studiegelde waar die ouers vanwee die droogte dit nie meer kon bybring nie. Die fonds het egter so gegroei dat ons vir hulle en Kenhardt se ouers ook op die manier kon help. Ons het reeds meer as R527 000 aan opvoedingsinstansies oorbetaal en die fonds het op die oomblik `n saldo van R120 000. Ons is dus besig om navraag te doen oor die behoefte in Brandvlei en Nous (Augrabies-gemeente).  Die bedoeling was om boere wat bona fide veeboere is wat vanwee die droogte nie meer alles kan bybring nie, te help. In die praktyk is dit egter baie moeilik om te bepaal wie kwalifiseer omdat baie boere reeds ander wyses van inkomste bewerkstellig het.

Johannes Moller, die vorige president van Agri SA, is lidmaat by ons en hy het homself as `n interne institusionele fondswerwer aangebied. Hy kontak dus die groot maatskappye met wie hy lank as president saamgewerk het. Deur sy toedoen het ons 10 studente se studieskuld kon omswaai na of beurse, of lenings of deeltydse poste waarmee studente hul lenings terugbetaal.

Gerrie van Dyk van die Bybelgenootskap het ook deur `n borg 200 Bybels geskenk wat ons veral vir die plaaswerkers in die verskillende gebiede gaan uitdeel.